Spørsmål og Svar av Fader Serafim Rose, California, USA (+1982) ╰⊰¸¸.•¨* Norwegian

http://orthodoxyofmyheart.blogspot.com

ORTHODOXY OF MY HEART

Spørsmål og Svar 

av Fader Serafim Rose, California, USA (+1982)

Spørsmål: Kunne du ha sagt litt om Helligånden i den ortodokse lære og, i den sammenheng, synet på ikke-ortodokse sakramenter – om Helligånden er til stede i dem?

Svar: Vår Herre Jesus Kristus sendte ned Helligånden på pinsedagen, 50 dager etter Hans oppstandelse, 10 dager etter Han selv fór opp til himmelen, for å bli hos Kirken helt til tidens ende. Historisk sett, var det én Kirke Han grunnla.

Det har hendt i disse tider at folk har henvendt seg til historie for å finne denne Kirken. Ta, for eksempel, historien om Kirken i Uganda. På 1920 tallet, studerte to unge seminarister fra Uganda ved en anglikansk presteskole og begynte å se at den lære de ble gitt der ikke var den samme lære de fant i kirkefedrene. De begynte derfor å tenke at romersk-katolisismen måtte være svaret – at dette måtte være den oldtidlige Kirke. I ”jakten på den sanne, oldtidskirken” (som de kalte den), dro de for å studere ved en romersk-katolsk presteskole og igjen så at den lære de mottok der var noe annet en de gamle kirkefedrenes. De begynte å si, ”Hvis sannheten kan endres slik, hvor er da Kristi sannhet?” Og da hørte de om den ortodokse tro og gikk gjennom all slags strev for å finne ut hvor den var. Først fant de noen som kalte seg selv ortodoks men som var en sjarlatan, og delte ut det han kalte sakramenter. Når en gresk lekmann fortalte dem at det var noe ”rart” ved ham, så de dette, omvendte seg, og startet søket på nytt. Den første ortodokse biskopen de traff var ikke en spesielt god biskop, og sa, ”Å, det er ikke noe å bry seg om. Alle religioner er like, dra tilbake til anglikanerne.” Men de lot ikke dette fraråde dem. Til slutt fant de en ortodoks biskop som lærte det han skulle, og de ble ortodokse. I dag sprer Kirken seg gjennom Afrika: gjennom Uganda, Kenya, Zimbabwe, Tanzania, osv. Vi har til og med opptak av gudstjenestene deres, som er veldig imponerende. De har tatt bysantinsk, gresk, sang og, uten å prøve å endre den (de synger bare på deres egen måte, på deres eget språk), høres den veldig ærverdig ut, med en lokal afrikansk variant. De gjorde med bysantinsk sang det samme grekerne gjorde når de fikk den hebraiske.

Så disse afrikanerne søkte historien og fant ut at det er én Kirke som kommer ned til oss direkte fra Kristus og lærer det som ble holdt i oldtiden: den ortodokse Kirke. Fra et historisk perspektiv, kan du også se at de andre kirkene har gått bort fra dette: romersk-katolisismen først i det 11. århundre, når spørsmålet om pavens plass i Kirken endelig kom opp for alvor, og paven ikke godtok det ortodokse svaret, og tok hele vestkirken med seg.

Til denne dag, handler Helligånden i den ortodokse Kirke. I de fleste vestlige, protestantiske grupper, kalles det de har sjeldent for sakramenter, så du hadde kanskje ikke sett etter Helligåndens nåde i noe de heller ikke selv anser som sakramenter. Romersk-katolikker, så klart, og noen få andre grupper ser på seg selv som å ha sakramenter. Selv hadde jeg sagt at de sanne sakramenter, i den forstand at Kristus innstiftet dem, finnes kun i den ortodokse kirke: og de som bruker navnet på sakramenter, prøver å gjøre det beste de kan med dem – det er noe mellom sjelen og Gud, og det Gud ønsker å gjøre med den sjelen – det er Hans affære. Kanskje det er mer enn noe psykologisk; jeg vet ikke – det må Gud bestemme. Men hjelpemidlene Han innstiftet i Kirken har kommet ned til oss i dag i den ortodokse Kirke. Man kan faktisk se ved historisk undersøkelse at vi gjør det som ble gjort i oldtidskirken. Filip, for eksempel, tok den etiopiske hoffmannen ned til elven og døpte ham på akkurat samme måte som det vi gjør: tre neddykkelser i Treenighetens navn, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det er derfor ortodoksien er kjent for å være så ”gammeldags”: vi beholder de gammeldagse måtene som kom ned til oss fra Kristus, apostlene og Kirkens tidlige fedre.

Spørsmål: Kan du si noe om det ortodokse synet på ikke-kristne religioner?

Svar: Kristus kom for å opplyse menneskeligheten. Det er mange religioner utenfor Hans åpenbaring der tilhengerne er alvorlige – ikke bare djeveldyrkere – og der sjelen virkelig prøver å finne Gud. Jeg vil si at, før disse menneskene hører om Kristus, er disse religionene greie så langt de rekker, men de kan aldri føre deg til målet. Målet er det evige liv og himmelens rike, og Gud kom i kjødet for å åpne dette for oss. Derfor er kristendommen sann; du kan peke på de forskjellige sammenlignbare deler av sannheten i andre religioner, og de er ofte veldig dype, men de åpner ikke himmelen. Bare når Kristus kom til jorden og sa til røveren, ”Du vil være med Meg i Paradis,” ble himmelen åpnet for mennesker.

Spørsmål: Så har de som ikke har hørt om Kristus ingen tilgang til sannheten?

Svar: De som aldri har hørt om Kristus? – det må Gud bestemme. I det Gamle Testament hadde ingen hørt om Kristus heller, og så kom Kristus, og forkynte for dem i dødsriket. Også Hl. Johannes Døperen, som vi tror kom til dødsriket først, før Kristus, og forkynte at Kristus skulle komme dit for å frigjøre alle som ønsket å bli frigjort, som ønsket å tro på Ham. Så Gud kan åpne sannheten for dem som ikke hadde en sjanse til å høre: dvs. som ikke fornektet Evangeliet men ikke hørte det. Men så snart du mottar åpenbaringen, da har du mye større ansvar enn alle andre. Noen som mottar åpenbaringen om at Gud har kommet i kjød og deretter ikke lever i samsvar med den – det er mye verre for ham enn for noen hedensk prest eller slikt.

Oversatt fra Fr. Seraphim Rose, God’s Revelation to the Human Heart, Platina, CA: St. Herman of Alaska Brotherhood, 1997, s.39-42

Kilde:

http://www.norsk-ortodoks.com

http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/sprsmal-og-svar.html

DEN ORTODOKSE KATOLSKE KIRKE

Video – August 2017: The famous actress Natalia Lionaki from Greece became Nun in Kenya – The Flower of God

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

August 2017: The famous actress Natalia Lionaki from Greece became Nun in Kenya – The Flower of God

Convertirea în masă a unui grup de protestanți din Coasta de Fildeș (Africa), și minunea ce s-a petrecut cu apa botezului ╰⊰¸¸.•¨* Romanian

http://romaniaofmyheart.wordpress.com

ROMANIA OF MY HEART

Convertirea în masă a

unui grup de protestanți din Coasta de Fildeș (Africa),

și minunea ce s-a petrecut cu apa botezului

Am ajuns pe Coasta de Fildeș, povestește episcopul Ghanei, Pantelimon, după optsprezece ore de călătorie. Și ne gândeam:  “Acum ce vom face?”. Când nu mai aveam nicio nădejde omenească și am hotărât să ne întoarcem în Ghana, a sunat telefonul. Era un grup de protestanți din zonă, care de șase ani de zile căutau rădăcinile creștinismului. După ce au studiat fenomenul, au descoperit Ortodoxia!!! Oameni curați la suflet! Am hotărât să îi botez, dar mergând să vedem râul, am descoperit că era plin pe toată suprafața de gunoaie. Unde să săvârșim Taina Botezului? Cum să verși acolo Sfântul Mir? Era nevoie de câteva luni pentru a-l curăța… Seara s-a iscat o furtună grozavă și prin dumnezeiască minune, în dimineața următoare nu se mai afla niciun gunoi în apă. După terminarea botezului m-au cuprins niște dureri cumplite și a trebuit să merg la spital. Cu ajutorul lui Dumnezeu am continuat lucrarea… Aceștia erau primii ortodocși!

Sursă:

https://plus.google.com/u/0/+ΑδελφήΑγάθη

http://africaofmyheart.wordpress.com

AFRICA OF MY HEART

100+ Stories of Our Days – Coming to Orthodoxy

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

ORTHODOX HEART SITES

100+ Stories of Our Days – Coming to Orthodoxy

Continue reading “100+ Stories of Our Days – Coming to Orthodoxy”

Western Kasai, Congo: Nina & her mother – From Protestantism to Orthodoxy – A miracle of Holy Virgin Mary, Mother of God

http://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY, MOTHER OF GOD

congo-jungle-ctt.jpg

173-354-700.jpg

Western Kasai, Congo:

Nina & her mother – From Protestantism to Orthodoxy –

A miracle of Holy Virgin Mary, Mother of God

Nina, a 10-year-old girl, was the third child of a family which lived in Western Kasai (Congo). Her two previous siblings, two boys, died early, making Nina an only child.

Nina was born from a mother with strong religious interests, to such an extent that she had embraced a Protestant heresy and become a “Pastoress” (woman priest).

Nina followed her mother to Protestant gathering. However, the good reputation of the Orthodox Missionary School brought the little girl to the Continue reading “Western Kasai, Congo: Nina & her mother – From Protestantism to Orthodoxy – A miracle of Holy Virgin Mary, Mother of God”

Fr. Athanasius Henein, Egypt: A Copt-Monophysite Priest’s Conversion to Orthodoxy in Athens, Greece on 2011

http://cominghomeorthodoxy.wordpress.com

COMING HOME – ORTHODOXY

Fr. Athanasius Henein, Egypt:

A Copt-Monophysite Priest’s Conversion to Orthodoxy

in Athens, Greece on 2011

http://fatherathanasioshenein.blogspot.com

FATHER ATHANASIOS HENEIN

Below is a translation I have done introducing the works and person of Fr. Athanasios Henein, a convert from Monophysitism. Although he spent many years in “captivity”, as he himself says, he responded to Christ when He called to him to enter into Life, Orthodoxy; he diligently sought Christ and found Him. For my part I was so impressed by his words that I had to share such a wonderful, if small, taste of his conversion story. I would translate more if I could find the whole account. Enjoy!

An Introduction to the Works and Person of Fr. Athanasios Henein:

Given such a miraculous event, instead of writing a preface ourselves, it is better for Fr. Athanasios to speak for himself, in his own words, about his blessed conversion into Life, the Truth – which exists only in the One Catholic and Apostolic Church, our Orthodox Church.

We praise God for his wonderful work and wish Fr Athanasios, through the intercessions of the Theotokos and of all the saints, the blessing and mercy of our Lord Jesus Christ and His support for him and his family. We also thank him for his confidence and the texts he sends us. Eventually we will post both the Greek and Arabic versions to benefit souls and glorify the Lord.

Fr. Athanasios in his own words:

Many speak of heresy, many write about the condition, but few are those who have tasted the bitterness of heresy, and fewer still those who have lived and shed blood to free themselves from its captivity.

Heresy is a way of life, it is a great prison, it is a mental, as well as physical, illness. I, Athanasios Henein, lived these tragic events as the head of the Coptic community in Athens for fifteen years. Copts divide the person of Christ and abolish His inter-human reality and His realistic presence in the world and in the Church.

But the miracle of my healing and conversion to our Mother, the Orthodox Church, was by the grace of the Triune God and the practical love of His Eminence Metropolitan Seraphim of Piraeus, the Cretan Elder Methodius, and the fathers of the Holy Monastery of the Resurrection.

The words you will read, dear readers, are a confession of faith, and gratitude. But they are also an appeal for us to work together to help ordinary Copts (of which 15 thousand live in Athens) to experience the beauty of Orthodoxy.

(To read Fr. Athanasios’ articles in English, French, Arabic or Greek see HERE.)

Source:

https://lessonsfromamonastery.wordpress.com

https://lessonsfromamonastery.wordpress.com/2012/03/15/a-monophysite-priests-conversion-to-orthodoxy/

LESSONS FROM A MONASTERY